Ekspansja na wschód

Czy w nieodległej przyszłości systemy informacji i doradztwa dla młodzieży zbudują kraje Europy Południowej, Wschodniej i republiki kaukaskie? Są na to duże szanse.


Krokiem w tym kierunku było zorganizowane w Tbilisi przez Radę Europy seminarium, w którym wzięli udział przedstawiciele Serbii, Albanii, Ukrainy, Macedonii, Gruzji, Azerbejdżanu, Armenii i Polski – państwa położonego najbardziej na zachód i jedynego w tym gronie członka Unii Europejskiej. W żadnym z tych krajów systemy informacji młodzieżowej nie funkcjonują, a jedna z fundamentalnych zasad polityki młodzieżowej – mówiąca o tym, że każdy młody człowiek ma prawo do informacji i doradztwa – jest znana mniej więcej tak, jak u nas. Czyli słabo.

Za program spotkania była odpowiedzialna Europejska Agencja Informacji i Doradztwa dla Młodzieży (ERYICA), stowarzyszenie zrzeszające państwa posiadające krajowe struktury informacji młodzieżowej. ERYICA zapewnia swoim członkom dostęp do internetowych narzędzi i publikacji, realizuje ogólnoeuropejskie projekty, oferuje też profesjonalne szkolenia dla pracowników informacji młodzieżowej. Według standardów stowarzyszenia działa ponad 7500 centrów informacji młodzieżowej z 24 krajów europejskich.

Seminarium było współorganizowane i współfinansowane przez gruzińskie Ministerstwo Sportu i Polityki Młodzieżowej. Już sam ten fakt wiele mówi o tym, jaki stosunek ma Gruzja do kwestii poruszanych podczas spotkania. Inne kraje myślą zresztą podobnie. Dla nich idea zapewnienia młodzieży dostępu do informacji i doradztwa to europejski standard, który – jak z entuzjazmem deklarowano na koniec spotkania – chcą wprowadzić w swoich krajach. Seminarium uświadomiło im liczne korzyści z prowadzenia działań informacyjnych i doradczych, takie jak: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zwiększanie aktywności obywatelskiej i szans życiowych młodych ludzi. Działalność informacyjna i doradcza skierowana do młodzieży jest kluczem do realizacji skutecznej polityki państwa w innych dziedzinach. I ma charakter prewencyjny – zapobiega podejmowaniu przez młodych złych decyzji, które bywają dla państwa kosztowne.

Z tych powodów – jestem przekonany – informacja i doradztwo dla młodzieży wkrótce zawitają do Europy Wschodniej, na Bałkany i Zakaukazie. Tym bardziej, że ma je tam kto wprowadzać. We wszystkich krajach z tych regionów istnieją ministerstwa odpowiadające za młodzież (zazwyczaj ministerstwa młodzieży i sportu), które realizują krajowe strategie i programy na rzecz młodzieży. Budowa systemów informacji i doradztwa dla młodzieży będzie się więc opierać na solidnych fundamentach politycznych i prawnych. 

 Wawrzyniec Pater
Koordynator Eurodesk Polska

stopka strony