News -

Eksperci na straży bezpieczeństwa dzieci w sieci

Komisja Europejska ogłosiła powołanie grupy eksperckiej, która ma zająć się bezpieczeństwem dzieci w sieci.


Grupa ma koordynować działania państw członkowskich związane z ochroną dzieci w interecie oraz stanowić swoistą platformę współpracy i wymiany dobrych praktyk. Jej członkowie będą proponować rozwiązania dotyczące eliminowania zagrożeń czyhających w sieci na najmłodszych oraz pracować nad  wprowadzeniem do unijnego prawa odpowienich regulacji. W jej skład wejdą przedstawiciele wszystkich państw Unii Europejskiej oraz Islandii i Norwegii. 

Pierwsze spotkanie grupy eksperckiej ds. bezpieczeństwa dzieci w internecie odbyło się 6 marca. Wśród tematów, jakimi grupa ma zająć się w najbliższym czasie, znalazła się kwestia możliwości ograniczenia dostępu dzieci do niebezpiecznych treści, m.in. poprzez wprowadzenie blokad wiekowych, kontroli rodzicielskiej i reklam skierowanych do dzieci. 

Więcej informacji

stopka strony