News -

Ekspert poszukiwany

Europejskie Forum Młodzieży ogłosiło nabór na niezależnego konsultanta, który wesprze organizację w przeprowadzeniu procedury aplikacyjnej w konkursie o tytuł Młodzieżowej Stolicy Europy 2020.


Zadaniem konsultanta będzie ocena ofert złożonych przez miasta zainteresowane tytułem na wszystkich trzech etapach procedury oraz przedstawienie EFM informacji, w jakim zakresie złożone aplikacje spełniają kryteria konkursu.

Oferty w ramach postępowania mogą składać osoby mające bogate doświadczenie w zakresie wdrażania projektów związanych z uczestnictwem młodzieży, potwierdzone dokonania w zakresie doradztwa, doskonałe umiejętności analityczne, znające język angielski i niezwiązane z aplikującymi miastami.

Kontrakt zawarty zostanie na okres od 1 marca do 30 listopada 2017 r. Wynagrodzenie wynosi 8 tys. euro (plus VAT).

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 12 lutego 2017 r.

Dodatkowe informacje na stronie EFM.

stopka strony