News -

“Engage. Inform. Empower” - publikacja

Trzy organizacje - ERYICA, EYCA i Eurodesk opublikowały zbiór dobrych praktyk z zakresu pracy z młodzieżą.


"Reach More Young People!" - to hasło przewodnie publlikacji. 30 dobrych praktyk zebranych przez największe organizacje młodzieżowe, ma pomóc w promocji zachęcenia młodych ludzi do aktywnego działania w świecie. 

Publikacja składa się z czterech rozdziałów:
- studia i zatrudnienie
- mobilność i integracja
- narzędzia cyfrowe
- "twarzą w twarz"

Całość do pobrania ze strony ERYICA

 

stopka strony