Erasmus+ 2021: start!

Nowy program Erasmus+ właśnie wystartował! Opłaciło się czekać, bo jego budżet jest dwukrotnie większy niż w poprzedniej edycji, a program będzie bardziej przyjazny środowisku i inkluzywny.

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków w nowej edycji programu Erasmus+ na lata 2021-2027. Budżet programu wynosi ponad 28 mld euro, czyli dwukrotnie więcej niż w ubiegłej edycji. „Pokazuje to znaczenie, jakie Europa przywiązuje do edukacji, uczenia się przez całe życie i sytuacji młodzieży” – powiedziała Mariya Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, podczas inauguracji programu. W nowym Erasmusie weźmie udział nawet 10 milionów Europejczyków z 33 krajów, a także partnerzy z całego świata.

Nowo przyjęty program opiera się na czterech filarach:
- inluzywności, czyli otwarciu na osoby z mniejszymi szansami,
- ekologii, np. przez nagradzanie uczestników wybierających alternatywne środki transportu,
- cyfryzacji, czyli wspieranie młodych ludzi w dostępie do technologii i nabywaniu nowych kompetencji,
- dostępie dla młodych ludzi, np. przez przejęcie inicjatywy DiscoverEU, skierowanej do 18-latków z całej UE.

Komisja Europejska ogłosiła także terminy składania wniosków na rok 2021:

Akcja 1 - Mobilność edukacyjna
Mobilność osób w dziedzinie szkolnictwa wyższego - 11 maja, godz. 12.00
Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia szkolnego i kształcenia dorosłych - 11 maja, godz. 12.00
Akredytacje Erasmus w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia szkolnego i kształcenia dorosłych - 19 października, godz. 12.00
Mobilność osób w dziedzinach związanych z młodzieżą -11 maja i 5 października, godz. 12.00

Akcja 2 - Współpraca organizacji i instytucji
Partnerstwa w zakresie współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży, z wyjątkiem partnerstw przedkładanych przez europejskie organizacje pozarządowe - 20 maja, godz. 12.00
Partnerstwa w zakresie współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży przedkładane przez europejskie organizacje pozarządowe - 20 maja, godz. 17.00
Partnerstwa w zakresie współpracy w dziedzinie sportu - 20 maja, godz. 17.00
Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz młodzieży - 20 maja i 3 listopada, godz. 12.00
Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie sportu - 20 maja, godz. 17.00
Centra doskonałości zawodowej - 7 września, godz. 17.00
Akademie nauczycielskie Erasmus - 7 września, godz. 17.00
Działanie Erasmus Mundus - 26 maja, godz. 17.00
Sojusze na rzecz innowacji - 7 września, godz. 17.00
Budowanie potencjału w dziedzinach związanych z młodzieżą - 1 lipca, godz. 17.00
Niekomercyjne imprezy sportowe - 20 maja, godz. 17.00

Akcja 3 - Wsparcie rozwoju polityki i współpracy
Europejska młodzież razem - 24 czerwca, godz. 17.00

Działania i sieci „Jean Monnet” - 2 czerwca, godz. 17.00

Przewodnik po programie
Zaproszenie do składania wniosków

#erasmus    #wnioski    #granty

stopka strony