Erasmus+ 2023: terminy

Komisja Europejska opublikowała nowy przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2023 wraz z zaproszeniem do składania wniosków. Zachęcamy do zapoznania się z terminami naborów.


Zgodnie z dokumentem obowiązują dwie tury naborów: od lutego do czerwca oraz w październiku. W 2023 r. budżet programu wyniesie ok. 3,4 mld euro.

W związku ze znacznym wzrostem wskaźników inflacji między styczniem 2021 r. a sierpniem 2022 r. Komisja Europejska zdecydowała się wprowadzić korektę w wysokości +12,27%, która dotyczy indywidualnych stawek wsparcia w ramach mobilności (działania zdecentralizowane). Oznacza to większą pomoc dla uczestników mobilności, którzy muszą mierzyć się przede wszystkim z rosnącymi kosztami utrzymania (m.in. żywność i zakwaterowanie). W ten sposób Komisja wychodzi naprzeciw potencjalnym beneficjentom, którzy m.in. w formie petycji zgłaszali takie zapotrzebowanie.

Terminy naborów w 2023 roku:

 • 14 lutego 2023 r., godz. 17:00
  Akcje i sieci „Jean Monnet”
 • 16 lutego 2023 r., godz. 17:00
  Akcja kluczowa 2., Akcja Erasmus Mundus 
  Akcja kluczowa 2., Budowanie potencjału w dziedzinach związanych ze szkolnictwem wyższym
 • 23 lutego 2023 r., godz. 12:00 
  Akcja kluczowa 1., Mobilność osób w dziedzinie szkolnictwa wyższego 
  Akcja kluczowa 1., Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia szkolnego i kształcenia dorosłych 
  Akcja kluczowa 1., Mobilność kadry w dziedzinach związanych ze sportem 
  Akcja kluczowa 1., Mobilność międzynarodowa obejmująca państwa trzecie niestowarzyszone z programem 
  Akcja kluczowa 1., Mobilność osób w dziedzinie młodzieży
 • 28 lutego 2023 r., godz. 17:00 
  Akcja kluczowa 2., Budowanie potencjału w dziedzinach związanych z kształceniem i szkoleniem zawodowym
 • 8 marca 2023 r., godz. 17:00 
  Akcja kluczowa 2., Budowanie potencjału w dziedzinach związanych z młodzieżą
 • 9 marca 2023 r., godz. 17:00 
  Akcja kluczowa 3., Europejska młodzież razem
 • 15 marca 2023 r., godz. 17:00 
  Akcja kluczowa 2., Projekty przyszłościowe
 • 22 marca 2023 r., godz. 17:00 
  Akcja kluczowa 2., Partnerstwa współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży, z wyjątkiem partnerstw przedkładanych przez europejskie organizacje pozarządowe 
  Akcja kluczowa 2., Partnerstwa współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży przedkładane przez europejskie organizacje pozarządowe 
  Akcja kluczowa 2., Partnerstwa współpracy w dziedzinie sportu 
  Akcja kluczowa 2., Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie edukacji szkolnej, kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia dorosłych i młodzieży 
  Akcja kluczowa 2., Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie sportu 
  Akcja kluczowa 2., Budowanie potencjału w dziedzinie sportu 
  Akcja kluczowa 2., Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe

Komisja Europejska opublikowała także najnowszy Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2023, który w wersji polskiej dostępny jest TUTAJ.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami i życzymy powodzenia w przygotowywaniu wniosków!

Więcej informacji

#Erasmus    #terminy    #wnioski

stopka strony