Erasmus+ 2024: nowy przewodnik

Komisja Europejska opublikowała przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2024. Na stronach Narodowej Agencji można już też znaleźć zaktualizowane terminy naboru wniosków. 


W przewodniku można znaleźć informacje dotyczące celów oraz priorytetów programu w roku 2024, wśród których znajdują się: włączenie i różnorodność, transformacja cyfrowa, środowisko i walka ze zmianą klimatu oraz uczestnictwo w życiu demokratycznym, wspólne wartości i aktywność obywatelska. Przewodnik po programie zawiera także opisy celów akcji i działań, informacje dla wnioskodawców (w tym jak złożyć wniosek i jakie są kryteria naboru) oraz definicje kluczowych pojęć i powszechnie stosowanych terminów związanych z programem.

W 2024 r. w programie większy nacisk będzie położony na zrównoważone podróżowanie. Po raz pierwszy też w ramach mobilności wewnątrzeuropejskiej w sektorze Szkolnictwo wyższe oferowane będą dofinansowania podróży.

Erasmus+ będzie również nadal wspierał Ukrainę poprzez projekty, które zachęcają do mobilności edukacyjnej, zapewniają nabywanie nowych umiejętności, walczą z dezinformacją czy wspomagają integrację uchodźców w nowych dla nich systemach kształcenia.

Inny kluczowy aspekt programu to silna koncentracja na wspólnych wartościach unijnych, takich jak godność i prawa człowieka, wolność, demokracja, równość i praworządność.

Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2024, który w wersji polskiej dostępny jest TUTAJ.

Terminy naboru wniosków:
 • 1 lutego 2024 r., godz. 17:00
  Akcje i sieci „Jean Monnet”
 • 8 lutego 2024 r., godz. 17:00
  Akcja kluczowa 2., Budowanie potencjału w dziedzinach związanych ze szkolnictwem wyższym
 • 15 lutego 2024 r., godz. 17:00
  Akcja kluczowa 2., Akcja Erasmus Mundus
 • 20 lutego 2024 r., godz. 12:00
  Akcja kluczowa 1., Mobilność osób w sektorze Szkolnictwo wyższe
  Akcja kluczowa 1., Mobilność osób w sektorach Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe oraz Edukacja dorosłych
  Akcja kluczowa 1., Mobilność kadry w sektorze Sport
  Akcja kluczowa 1., Mobilność międzynarodowa obejmująca państwa trzecie niestowarzyszone z programem
  Akcja kluczowa 1., Mobilność osób w sektorze Młodzież
  Akcja kluczowa 1., Działanie na rzecz włączenia DiscoverEU
 • 29 lutego 2024 r., godz. 17:00
  Akcja kluczowa 2., Budowanie potencjału w dziedzinach związanych z kształceniem i szkoleniem zawodowym
 • 5 marca 2024 r., godz. 12:00
  Akcja kluczowa 2., Partnerstwa współpracy w sektorach Edukacja szkolna, Szkolnictwo wyższe, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych oraz Młodzież, z wyjątkiem partnerstw, o które wnioskują europejskie organizacje pozarządowe
  Akcja kluczowa 2., Partnerstwa na małą skalę w sektorach Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych oraz Młodzież
 • 5 marca 2024 r., godz. 17:00
  Akcja kluczowa 2., Partnerstwa współpracy w sektorach Edukacja szkolna, Szkolnictwo wyższe, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych oraz Młodzież, o które wnioskują europejskie organizacje pozarządowe
  Akcja kluczowa 2., Partnerstwa współpracy w sektorze Sport
  Akcja kluczowa 2., Partnerstwa na małą skalę w sektorze Sport
  Akcja kluczowa 2., Budowanie potencjału w dziedzinie sportu
  Akcja kluczowa 2., Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe
 • 6 marca 2024 r., godz. 17:00
  Akcja kluczowa 2., Budowanie potencjału w dziedzinach związanych z młodzieżą
 • 7 marca 2024 r., godz. 17:00
  Akcja kluczowa 2., Sojusze na rzecz innowacji
  Akcja kluczowa 3., Europejska młodzież razem
 • 25 kwietnia 2024 r., godz. 17:00
  Akcja kluczowa 1., Wirtualne wymiany w dziedzinie szkolnictwa wyższego i młodzieży
 • 7 maja 2024 r., godz. 17:00
  Akcja kluczowa 2., Centra doskonałości zawodowej
 • 6 czerwca 2024 r., godz. 17:00
  Akcja kluczowa 2., Akademie nauczycielskie Erasmus+

Więcej informacji o naborach można znaleźć na stronach Narodowej Agencji.

Erasmus+,    przewodnik

stopka strony