News -

Erasmus+ bogatszy o jedną piątą

Parlament Europejski w porozumieniu z Radą zaakceptował budżet Unii Europejskiej na rok 2017. Środki na zobowiązania wyniosą 157,86 mld euro, a na płatności - 134,49 mld, o 1,6 proc. mniej niż w budżecie na rok 2016.


W budżecie zapisano prawie 6 mld euro na cele związane z migracjami ludności – to o 11,3 proc. więcej niż rok wcześniej. Dzięki tym środkom państwa członkowskie będą mogły zapewnić imigrantom schronienie i przygotować centra obsługi. Kraje UE będą też mogły uruchomić programy integracji dla osób, które mogą zamieszkać w nich na stałe oraz programy odsyłania tych, którzy zostać nie mogą.

Fundusze posłużą również wzmocnieniu ochrony granic, intensyfikacji działań mających zapobiegać przestępczości i rozwojowi terroryzmu oraz zabezpieczeniu infrastruktury o kluczowym znaczeniu.

Na wspieranie rozwoju gospodarczego i tworzenie nowych miejsc pracy w 2017 r. Unia przeznaczy 21,3 mld euro. O 19 proc. - do 2,1 mld euro – zwiększono fundusze na program Erasmus+, a o 25 proc. (do 2,7 mld euro) środki na Europejski fundusz na rzecz inwestycji strategicznych.

Jeśli chodzi o sektor młodzieży, w przyszłym roku zyska nie tylko program Erasmus+. Dodatkowe 500 mln euro przeznaczono na inicjatywę na rzecz zatrudnienia młodych ludzi, dzięki której łatwiej będzie im znaleźć pracę. Budżet pozwoli też Komisji Europejskiej na uruchomienie kolejnej inicjatywy, której celem jest wspieranie młodzieży chcącej podróżować po Europie i poznawać inne kraje Starego Kontynentu.
    
Szczegółowe informacje na stronie Komisji Europejskiej.

stopka strony