News -

Erasmus+ coraz bardziej skuteczny

Erasmus+ jest postrzegany jako spójniejszy, bardziej dostosowany do potrzeb Europejczyków i skuteczniejszy od poprzedzających go programów – takie wnioski płyną z śródokresowej oceny programu.


Program Erasmus+ jest na dobrej drodze do osiągnięcia założonych wskaźników wykonania. Tylko w ciągu ostatnich trzech lat w działaniach w zakresie mobilności wzięło udział 1,8 mln osób, a w projektach współpracy uczestniczyło ponad 240 000 organizacji. W sumie w latach 2007–2016 wśród beneficjentów programu znalazło się 4,3 mln młodych osób i blisko 900 tys. pracowników oświaty. W projekty współpracy zaangażowało się zaś prawie milion organizacji.

Z ewaluacji wynika również, że Erasmus+ jest wysoko oceniany przez Europejczyków – z uczestnictwa w projektach realizowanych ze środków programu zadowolonych było aż 90% badanych. Twórcy raportu podkreślają, że projekty te są bardzo skuteczne i przynoszą europejską wartość dodaną. Mają szeroki zasięg i zapewniają bardziej sprawiedliwy dostęp do mobilności edukacyjnej. Służą też upowszechnianiu dobrych praktyk i przyczyniają się do głębszej integracji w ramach UE.

Twórcy oceny nie zapomnieli pochwalić również Eurodesku. Wyniki badania pokazały, że w poszukiwaniu informacji o konkursach, grantach i szkoleniach portal co roku odwiedza około ćwierć miliona użytkowników! 

Dostępny na stronach Komisji Europejskiej raport zawiera także propozycje modyfikacji wdrażania bieżącego programu, tak aby do 2020 roku uczynić go jeszcze bardziej skutecznym. Z myślą o następnym programie przeanalizowano również zgłaszane przez beneficjentów propozycje zmian i usprawnień.

Więcej informacji

stopka strony