News -

Erasmus+ - czas na ostateczną decyzję

Komisja Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego zaakceptowała wyniki negocjacji z Radą UE w sprawie dwóch nowych programów Unii Europejskiej: Erasmus+ i Kreatywna Europa. Ostatecznie głosowanie w PE odbędzie się jeszcze w listopadzie.
Erasmus+ ma umożliwić pięciu milionom Europejczyków w wieku od 13 do 30 lat wyjazd za granicę w celu odbycia części studiów, podjęcia szkoleń lub uczestniczenia w działalności wolontariackiej i sportowej. W dziedzinie edukacji, szkoleń i młodzieży Erasmus+ połączy w sobie istniejące dotychczas programy Comenius, Erasmus, Erasmus Mundus, Leonardo da Vinci (w zakresie kształcenia zawodowego) oraz Grundtvig i Młodzież w działaniu. Nazwy te jednak nie znikną – są zbyt dobrze znane beneficjentom w Europie.

Co ważne, nowy program po raz pierwszy w historii wspierać będzie transgraniczną mobilność związaną ze sportem, w szczególności przedsięwzięcia mające na celu zwalczanie przemocy, dyskryminacji i dopingu. Na dofinansowanie z UE będą też mogły liczyć międzynarodowe imprezy sportowe typu non-profit.

W przyszłości program Erasmus+ będzie również finansował stypendia dla uczniów szkół z sektora pozauniwersyteckiego oraz gwarantował systemy pożyczek studenckich dla słuchaczy studiów magisterskich. Kredyty – w wysokości od 12 (studia roczne) do 18 tys. euro (dwuletnie) będzie można otrzymać na opłacenie studiów II stopnia w innym kraju UE. Członkowie Parlamentu Europejskiego zwracają uwagę, że system ten nie powinien zastąpić obecnie istniejących możliwości finansowania nauki. Unijne wsparcie powinno odzwierciedlać koszty utrzymania za granicą, a państwa członkowskie nie będą mogły go w żaden sposób opodatkować lub oskładkować. Dzięki ujednoliconej formule zarządzania programem przyznawanie środków ma być szybkie.

Jeśli program Eramus+ zostanie zatwierdzony na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego, zaplanowanym jeszcze na listopad, wejdzie w życie 1 stycznia 2014 r.

Więcej informacji na stronie:
http://tinyurl.com/pr5rtwj
oraz:
www.europarl.europa.eu/committees/en/cult/working-documents.html#menuzone
stopka strony