News -

Erasmus dla przedsiębiorców? Same korzyści!

Program Erasmus dla młodych przedsiębiorców podsumował pięć lat swego istnienia, wydając specjalną broszurę.


Jak wynika z publikacji program miał pozytywny wpływ na europejską gospodarkę. Przyczynił się bezpośrednio do tworzenia nowych firm, bowiem jak wynika z badań, więcej niż co trzeci uczestnik wymian w programie deklarował założenie własnej działalności zaraz po zakończeniu udziału w przedsięwzięciu.

Co więcej, 61 proc. młodych właścicieli firm oraz 54 proc. przedsiębiorców goszczących stypendystów programu stwierdziło, że po wymianie wzrosły obroty prowadzonych przez nich firm.

Publikacja dostępna jest na stronie programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców.