News -

Erasmus dla wszystkich - dyskusja w pełni

Komisja ds. Kultury Parlamentu Europejskiego przedstawiła wstępny raport na temat programu Erasmus for All. Zdaniem Europejskiego Forum Młodzieży (EYF) zmiany idą w dobrym kierunku, ale są jeszcze niewystarczające.


Komisja ds. Kultury Parlamentu Europejskiego przedstawiła projekt sprawozdania na temat programu Erasmus dla wszystkich. Zdaniem Europejskiego Forum Młodzieży (EYF) zmiany idą w dobrym kierunku, ale są jeszcze niewystarczające.

Zdaniem EYF, szczególnie istotne w sprawozdaniu są zapisy na temat administracyjnego i finansowego wsparcia dla organizacji młodzieżowych. Forum zauważa jednak, że w kształcie programu wciąż wiele można poprawić, a batalia na rzecz większych unijnych nakładów na młodzież dopiero się zaczęła.

Sprawozdanie komisji PE to - w porównaniu z pierwotną propozycją - duży krok naprzód w realizowaniu potrzeb młodzieży. Uwzględniono w nim uwagi zgłoszone przez młodych ludzi z całej Europy. Europejskie Forum Młodzieży zauważa jednak, że choć w programie uwypuklono znaczenie edukacji pozaformalnej, wciąż brakuje jej jasnej definicji. EYF zamierza więc w dalszym ciągu apelować o ułatwianie współpracy pomiędzy sektorami edukacji formalnej i pozaformalnej, tak by zapewnić młodym kompletny zestaw kompetencji.

Według raportu PE, inicjatywy młodzieżowe w programach UE powinny zachować szyld „Młodzież w działaniu”, a budżet na ich wsparcie powinien wynosić co najmniej 8,3 proc. całej puli. Jej ostateczna wielkość wciąż jest dyskutowana. EYF apeluje do Rady Europejskiej, by ta zaakceptowała propozycję Komisji Europejskiej – ta ostatnia sugeruje budżet w wysokości 9,1 mld euro. Inwestycje w młode pokolenie to jedyny sposób na zabezpieczenie przyszłości Europy, uważa EYF.

Więcej informacji na ten temat:
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-494.473%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
stopka strony