News -

Erasmus+ dla wykluczanych

Kwestie włączenia społecznego i różnorodności w projektach młodzieżowych programu Erasmus+ są tematem publikacji przygotowanej przez Komisję Europejską.


Jak podkreślają autorzy opracowania, działania na rzecz włączenia społecznego w ramach programu Erasmus+ mają wyjątkowe znaczenie, bo młodzi ludzie zostali szczególnie boleśnie dotknięci skutkami kryzysu ekonomicznego z 2008 r. Coraz większa liczba osób przed 26. rokiem życia doświadcza długotrwałego bezrobocia, młodzi zagrożeni są również dyskryminacją i ubóstwem.

Strategia na rzecz włączenia społecznego i różnorodności realizowana w ramach programu Erasmus+ ma na celu zwiększenie oddziaływania programu na życie osób o mniejszych szansach. Program ma również w pełniejszy sposób odpowiadać na potrzeby związane z różnorodnością etniczną, językową, religijną czy kulturową.

W publikacji opisano najlepsze przykłady projektów służących włączeniu społecznemu i promowaniu różnorodności.

Publikacja – w języku angielskim – dostępna jest na stronie SALTO-YOUTH.

stopka strony