News -

Erasmus+ granty na budowanie potencjału

Międzynarodowe konsorcja, stworzone przez organizacje pozarządowe aktywne w dziedzinie młodzieży, edukacji, szkoleń oraz podmioty z sektora społeczno-ekonomicznego mogą ubiegać się o granty w ramach projektów Budowania Potencjału (Capacity Building), finansowanych przez program Erasmus+.


Międzynarodowe konsorcja, stworzone przez organizacje pozarządowe aktywne w dziedzinie młodzieży, edukacji, szkoleń oraz podmioty z sektora społeczno-ekonomicznego mogą ubiegać się o granty w ramach projektów Budowania Potencjału (Capacity Building), finansowanych przez program Erasmus+.

Projekty Budowania Potencjału powinny mieć charakter międzynarodowy i przewidywać udział co najmniej trzech organizacji z trzech różnych krajów, z których co najmniej jedno jest państwem programu, a jedno jest uprawnionym państwem partnerskim.

Wnioski mogą dotyczyć m.in.:
- promowania współpracy między organizacjami młodzieżowymi i władzami publicznymi;
- promowania współpracy między organizacjami młodzieżowymi i organizacjami zajmującymi się edukacją i szkoleniami a przedstawicielami biznesu i podmiotami rynku pracy;
- zwiększania potencjału rad młodzieżowych i młodzieżowych platform współpracy, a także władz lokalnych, regionalnych i krajowych zajmujących się młodzieżą w krajach partnerskich;
- organizowania i udostępniania praktyk młodzieżowych;
- rozwoju nowych systemów kształcenia zawodowego oraz nowych form pracy z młodzieżą.

Projekty mogą obejmować np. seminaria, konferencje, warsztaty i spotkania, wydarzenia młodzieżowe organizowane na dużą skalę, kampanie informacyjne i uświadamiające, budowę i rozwój narzędzi informacyjnych, komunikacyjnych i medialnych, wymiany młodzieżowe oraz projekty Wolontariatu Europejskiego. Projekty powinny trwać od 9 miesięcy do 2 lat, maksymalna wartość grantu wynosi 150 tys. euro.

Wnioski składać mogą wszelkie organizacje non-profit, organizacje pozarządowe, europejskie pozarządowe organizacje młodzieżowe, krajowe rady młodzieży, organy publiczne szczebla lokalnego, regionalnego i krajowego, funkcjonujące w krajach programu.

Wnioski powinny trafić do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) do:
- 3 kwietnia 2014 r., do godz. 12.00 – w przypadku projektów rozpoczynających się między 1 października tego roku a 28 lutego przyszłego roku;
- 2 września 2014 r., do godz. 12.00 – w przypadku projektów rozpoczynających się między 1 marca a 31 lipca przyszłego roku.
stopka strony