News -

Erasmus ma już ćwierć wieku!

Zmienia życie i otwiera umysły – taki jest Erasmus, największy i najpopularniejszy program wymiany studenckiej na świecie. Właśnie stuknęło mu 25 lat.
Od momentu uruchomienia programu skorzystały z niego – wyjeżdżając na zagraniczne uczelnie - już ponad 3 miliony osób, w roku szkolnym 2011/12 - ponad 250 tysięcy. O tym, jak bardzo pomogło im to w życiu, rozmawiano podczas konferencji inaugurującej obchody srebrnej rocznicy Erasmusa w Brukseli, której gościem była komisarz UE ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży Androulla Vassiliou.

Duńska prezydencja w Radzie UE planuje już kolejne spotkania związane z programem wymiany studentów. 9 maja na jego temat rozmawiać będą uczestnicy konferencji w Kopenhadze. W jej trakcie przyjęty zostanie „Manifest Erasmusa”, zawierający wizję rozwoju tej inicjatywy.

Własne obchody rocznicy planują też poszczególne państwa członkowskie. Na większości z nich pojawią się ambasadorowie Erasmusa – studenci i nauczyciele z 33 krajów uczestniczących, którzy reprezentować będą swój kraj i pokazywać, jak bardzo udział w projektach Erasmusa zmienił ich życie prywatne i zawodowe. Rolą ambasadorów będzie zachęcanie młodych ludzi do wyjazdów i korzystania z możliwości oferowanych przez program.

Erasmus to serce nowej strategii Komisji Europejskiej mającej na celu zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży poprzez usprawnienie procesu nabywania kompetencji. W 2014 r. inicjatywa „Erasmus dla wszystkich” ma połączyć wszystkie istniejące mechanizmy współpracy na rzecz edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – zamiast siedmiu programów będzie więc jeden. Zmiana ma zapewnić lepszą efektywność i łatwiejszy dostęp do grantów oraz zlikwidować powielanie się inicjatyw i ich rozdrobnienie. Z nowego programu do 2020 r. skorzystać ma 5 milionów osób – to dwukrotnie więcej, niż do tej pory. Nad propozycją Komisji dyskutują obecnie kraje członkowskie.

Więcej na stronie:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/83&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
stopka strony