News -

Erasmus Mundus łączy UE i Japonię

Komisja Europejska i japońskie Ministerstwo Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii podpisały umowę, której efektem będzie współpraca wiodących uniwersytetów z Europy i Japonii. Wśród nich znalazła się także uczelnia z Polski!


Porozumienie obejmuje trzy programy, w ramach których możliwe będzie zrealizowanie studiów:

- Master of Science in Imaging and Light in Extended Reality, University of Eastern Finland (Finlandia) i Toyohashi University of Technology (Japonia). Dodatkowi partnerzy krajowi: Belgia i Francja, a także partnerzy stowarzyszeni z Finlandii, Belgii, Niemiec, Szwajcarii i Japonii,
- Japan-Europe Master on Advanced Robotics, koordynowany przez École Centrale de Nantes (Francja) i Uniwersytet Keio (Japonia). Dodatkowi partnerzy krajowi: Włochy i Polska,
- History in the public sphere, Uniwersytet Środkowoeuropejski (Węgry) i Uniwersytet Studiów Zagranicznych w Tokio (Japonia). Dodatkowi partnerzy krajowi: Włochy i Portugalia, a także partner stowarzyszony z Francji.

Współpraca UE i Japonii w ramach wymian międzyuczelnianych umożliwi studentom z całego świata, którzy osiągają najlepsze wyniki, studiowanie na co najmniej dwóch uniwersytetach reprezentowanych w każdym programie. Co najmniej jeden z tych uniwersytetów będzie musiał znajdować się w Japonii, a pod koniec studiów studenci otrzymają wspólny (podwójny lub wielokrotny) tytuł magistra. Kolejnym elementem wyróżniającym wspólny projekt UE i Japonii jest włączenie do procesu partnerów ze świata biznesu.

stopka strony