News -

Erasmus+: na Wyspach bez zmian

W najbliższym czasie nie będzie żadnych zmian w funkcjonowaniu programu Erasmus+ w Wielkiej Brytanii. Międzynarodowa współpraca z brytyjskimi partnerami nie jest więc zagrożona.


Z oświadczenia Ruth Sinclair-Jones szefowej Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w Wielkiej Brytanii wynika, że jej instytucja będzie w dalszym ciągu zarządzać programem i wywiązywać się ze wszystkich swoich zobowiązań. Sinclair-Jones sugeruje też, by wszyscy uczestnicy programu i jego beneficjenci kontynuowali rozpoczęte działania i normalnie przygotowywali się do składania wniosków w konkursach zapowiedzianych na rok 2016 i 2017. Jeśli miałoby się coś w tym zakresie zmienić – wszyscy zainteresowani zostaną o tym powiadomieni.

Jak podkreśliła szefowa brytyjskiej agencji, jej instytucja zajęła neutralne stanowisko w dyskusji na temat Brexitu i jego wyników. "Naszą rolą jest po prostu zarządzanie tym wspaniałym programem” - dodała.

Oświadczenie w sprawie skutków Brexitu wydał też Jo Johnson, brytyjski minister szkolnictwa wyższego i nauki. Podkreślił on, że na razie Wielka Brytania pozostaje członkiem Wspólnoty, więc będzie wywiązywać się ze wszystkich obowiązków i korzystać z unijnych środków. Minister zapowiedział, że szczegółowe skutki Brexitu dla szkolnictwa wyższego będą dopiero dyskutowane, a zainteresowani będą informowani na bieżąco.

Według mediów najpoważniejszym skutkiem Brexitu dla uczelni brytyjskich może być utrata unijnego dofinansowania projektów wspierających mobilność i rozwój programów kształcenia. Studenci z UE mogą natomiast zostać zrównani w prawach ze studentami spoza Wspólnoty, co odbije się na wysokości czesnego.

stopka strony