News -

Erasmus+: po owocach go poznajcie

Chcesz znać rezultaty projektów Erasmusa+? Internetowa platforma służąca popularyzacji osiągnięć programu już działa!


Chcesz znać rezultaty projektów Erasmusa+? Internetowa platforma służąca popularyzacji osiągnięć programu już działa!

Użytkownicy platformy znajdą na niej informacje o realizowanych przedsięwzięciach oraz rezultatach projektów współfinansowanych przez Komisję Europejską w ramach Erasmusa+. Strona może być doskonałą inspiracją dla wszystkich potencjalnych beneficjentów, planujących złożenie wniosków o wsparcie dla swoich inicjatyw.

Strona działa pod adresem:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
stopka strony