News -

Erasmus+ razy dwa

W nowej perspektywie finansowej UE pula środków przeznaczonych na program Erasmus+ ma wzrosnąć do 30 mld euro. Dzięki podwojonemu budżetowi z możlwości programu skorzysta w latach 2021-2027 nawet 12 mln Europejczyków – to dwa razy więcej niż w bieżącym okresie finansowania.


Komisja Europejska proponuje zwiększenie budżetu programu Erasmus+ do kwoty 30 mld euro, z czego 25,9 mld euro zostanie przeznaczonych na kształcenie i szkolenie, 3,1 mld euro – na młodych ludzi, 550 mln euro – na sport.

Zwiększenie budżetu Erasmusa+ umożliwi w latach 2021–2027 objęcie wsparciem nawet 12 milionów osób – trzy razy więcej niż w bieżącym okresie finansowania. Skorzystają uczniowie, studenci, stażyści, nauczyciele, osoby prowadzące szkolenia, osoby pracujące z młodzieżą, trenerzy sportowi, a także osoby uczące się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego oraz personel prowadzący kształcenie dorosłych, w tym również osoby, które uczestniczą w inicjatywie ErasmusPro. Dodatkowy nacisk zostanie położony na realizację projektów skierowanych do osób wywodzących się z defaworyzowanych środowisk.

Nowy budżet Erasmusa+ ma przyczynić się również do zacieśnienia relacji UE z resztą świata. Mają temu służyć projekty realizowane we współpracy z krajami partnerskimi oraz połączenie mobilności fizycznej, mieszanej i wirtualnej. 
Komisja Europejska chce też, aby część środków z puli Erasmusa+ na lata 2021-2027 przeznaczyć na promowanie perspektywicznych dziedzin nauki, takich jak: energia odnawialna, zmiana klimatu, inżynieria środowiska, sztuczna inteligencja i projektowanie. 

Więcej pieniędzy w nowym budżecie programu to też dobra wiadomość dla przyszłych beneficjentów inicjatywy DiscoverEU, dzięki której młodzi Europejczycy będą mogli wyruszyć w wyarzone podróże i poznać dziedzictwo oraz doświadczyć różnorodności Starego Kontynetu. 

Aby unijne fundusze mogły trafić do młodych, niezbędne jest osiągnięcie porozumienia w sprawie ogólnego długoterminowego budżetu UE i powiązanych wniosków sektorowych. O ostatecznym kształcie nowego unijnego budżetu zdecyduje Rada po konsultacjach z Parlamentem. Unijni przywódcy podkreślają, że aby zapewnić UE prawidłowe funkcjonowanie, porozumienie budżetowe powinno zostać osiągnięte przed wyborami do Parlamentu Europejskiego i szczytem w Sibiu, który został zaplanowany na 9 maja 2019.

Bieżący program Erasmus+ dysponuje budżetem w wysokości 14,7 mld euro (2014-2020). Od czasu utworzenia programu Erasmus w 1987 r. wsparcie w jego ramach otrzymało ponad 9 milionów studentów, uczniów, stażystów i wolontariuszy.

stopka strony