News -

Erasmus+: stypendyści bez podatku!

Studenci oraz polska kadra akademicka nie muszą się już martwić o podatek od stypendium, które otrzymają dzięki programowi Erasmus+.


Minister finansów Mateusz Szczurek podpisał rozporządzenie, zgodnie z którym stypendyści najpopularniejszego unijnego programu edukacyjnego oraz pracownicy uczelni, którzy otrzymują stypendia przeznaczone na wyjazdy zagraniczne zostaną zwolnieni z obowiązku płacenia podatku dochodowego. Takie rozwiązanie ma przede wszystkim zachęcić kadrę akademicką do zagranicznych wyjazdów oraz wspomóc proces umiędzynarodowienia polskich uczelni.

Polskie uniwersytety potrzebują mobilności i wymiany myśli między naukowcami z Polski i z zagranicy. Dlatego umiędzynarodowienie to kluczowy dla ministerstwa element rozwoju szkolnictwa wyższego i polskiej nauki – argumentuje prof. Lena Kolarska-Bobińska. – Nie możemy pozwolić na to, żeby skomplikowane procedury utrudniały naszym studentom i naukowcom udział w międzynarodowej wymianie doświadczeń.

Zmiana w polskich przepisach oznacza również spełnienie zaleceń Unii Europejskiej. Podatki dotyczące stypendiów Erasmus+ zniesione zostały również we Francji, Wielkiej Brytanii, na Litwie, Łotwie, w Słowenii, na Węgrzech oraz na Słowacji.

Regulacje będą miały zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. Rozporządzenie wejdzie w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

stopka strony