News -

Erasmus w liczbach

W roku akademickim 2011/2012 część swoich studiów zrealizowało za granicą aż 250 tysięcy studentów. Dokładne statystyki opublikowała właśnie Komisja Europejska.
Od momentu uruchomienia programu w 1987 r. z możliwości wyjazdu na zagraniczne studia lub praktyki skorzystało już ponad 3 mln osób. W roku akademickim 2011/2012 było ich ponad 250 tysięcy. Ze wsparcia Erasmusa skorzystało też ponad 46,5 tys. pracowników kadry akademickiej i administracyjnej – mogli uczyć, nauczać i zdobywać doświadczenie, dzięki czemu doskonalili swe umiejętności.

Wśród krajów uczestniczących w programie największą popularnością w roku 2011/2012 cieszyły się Hiszpania, Francja i Niemcy. Hiszpania przodowała również w liczbie studentów, którzy skorzystali z wyjazdów.

Więcej informacji na stronach:
http://ec.europa.eu/education/erasmus/statistics_en.htm#11
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-647_en.htm
stopka strony