News -

Erasmus w oczach uczestników

Co dziesiąty młody człowiek studiujący za granicą w ramach programu Erasmus miał problemy ze sfinansowaniem swoich podstawowych potrzeb. Tak wynika z raportu opublikowanego przez Erasmus Student Network.
Publikacja pod tytułem „Czy warto studiować za granicą?” opisuje korzyści z pobierania nauki w innych krajach. Przy okazji jej autorzy zapytali jednak studentów o ich sytuację ekonomiczną oraz poprosili o porównanie jakości oferty zagranicznych i krajowych uczelni.

Wnioski były następujące:
  - 10 proc. ankietowanych nie miało wystarczających środków, by w trakcie pobytu za granicą sfinansować swoje podstawowe potrzeby,
  - 35 proc. respondentów nie wyjechałoby za granicę, gdyby nie miało finansowego wsparcia, a 30 proc. w takiej sytuacji poważnie rozważałoby rezygnację,
  - prawie 90 proc. studentów otrzymało granty,
  - dla co czwartego studenta wysokość grantu miała znaczenie przy wyborze zagranicznej uczelni,
  - oczekiwania studentów dotyczące „poszerzenia wiedzy akademickiej” zostały przeważnie spełnione (75 proc.),
  - studenci rozwinęli swoje miękkie kompetencje, takie jak zrozumienie dla innych kultur (93 proc.) oraz umiejętność przystosowania się (91 proc.),
  - najważniejsze dla studentów była jakość kształcenia oraz szanse absolwentów na zdobycie zatrudnienia,
  - Erasmus Student Network w pięciostopniowej skali (1-5) uzyskał ocenę 4,
  - najbardziej podobały się spotkania integracyjne, wycieczki, wizyty studyjne i dni otwarte.
Pełen raport znaleźć można pod adresem www.esn.org/sites/default/files/esnsurvey2010_final.pdf
stopka strony