News -

Erasmus wciąż bije rekordy

W roku akademickim 2012-2013 na zagraniczne studia i staże w ramach programu Erasmus wyjechało prawie 270 tysięcy studentów – wynika z danych opublikowanych przez Komisję Europejską.


Choć większość studentów wciąż wybiera możliwość nauki za granicą, to popularność staży zawodowych w firmach z innych krajów rośnie – decyduje się na nie co piąty student. Wśród najpopularniejszych krajów docelowych są Hiszpania, Niemcy i Wielka Brytania. Najwięcej stypendystów (w odniesieniu do liczby mieszkańców z wyższym wykształceniem) pochodzi z Luksemburga, Liechtensteinu, Finlandii, Łotwy i Hiszpanii.

Największą popularnością wśród studentów cieszą się nauki społeczne, kierunki biznesowe i prawnicze (41 proc.), humanistyczne i artystyczne (22 proc.) oraz inżynierskie i architektoniczne (16 proc.). Według statystyk, średni grant przyznany w ramach Erasmusa na pokrycie kosztów życia i transportu wynosi 272 euro miesięcznie. W porównaniu z poprzednim rokiem wzrósł o 9 proc. W niektórych krajach możliwe jest też uzyskanie dodatkowego wsparcia z funduszy krajowych, regionalnych i instytucjonalnych.

W ramach Erasmusa na wsparcie mogą liczyć również pracownicy kadry administracyjnej i akademickiej – w latach 2012-2013 w celu prowadzenia zajęć lub odbycia szkoleń wyjechało za granicę 52,6 tys. osób. Z możliwości programu skorzystało też ok. 500 przedstawicieli biznesu (o 20 proc. więcej niż rok wcześniej), którzy wykładali na zagranicznych uczelniach.

Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/education/tools/statistics_en.htm http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-476_en.htm

stopka strony