News -

Erasmus+ zwiększa szanse młodych na rynku pracy

Aż 80% absolwentów, którzy mogą pochwalić się w CV wymianą międzynarodową w ramach programu Erasmus+, znalazło zatrudnienie w ciągu trzech miesięcy od zakończenia studiów – takie wnioski płyną z lektury najnowszej publikacji przygotowanej na zlecenie KE.


Twórcy Erasmus+ Higher Education Impact Study 2019 przeanalizowali 77 tys. kwestionariuszy. Wypełnili je zarówno studenci i akademicy, którzy uczestniczyli w wymianach w ramach programu Erasmus, jak i ci spośród nich, którzy nie mają takich doświadczeń. Na pytania zadane przez badaczy odpowiedzieli również przedstawiciele inistytucji edukacyjnych.

Z lektury raportu z badania dowiadujemy się m.in., że aż 72 proc. respondentów uznało, iż wyjazd na Erasmusa pomógł im zdobyć nowe umiejętności i kompetencje, w tym interpersonalne i zespołowe, oraz ułatwił znalezienie pierwszej pracy (80% wskazań). Podobnie odpowiadali przedstawiciele instytucji szkolnictwa wyższego, którzy wskazywali na „znaczący wpływ” wymian w ramach programu Erasmus odbytych przez ich absolwentów na na szansę zatrudnienia po studiach (92 proc. wskazań).

Raport – w j. angielskim – można znaleźć online.

stopka strony