News -

ETM na Podkarpaciu - spotkanie informacyjne nt. Erasmusa+

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na regionalne spotkanie informacyjne dotyczące programu Erasmus+ w Rzeszowie.


Uczestnicy seminarium poznają priorytety programu Erasmus+ i jego strukturę oraz zasady realizacji projektów w sektorach: Młodzież i Edukacja szkolna. Goście spotkania dowiedzą się również, jak wygląda wniosek i budżet programu, jak zarejestrować się w systemie i uzyskać numer PIC oraz gdzie i jak szukać partnerów do realizacji wspólnych projektów.

Do udziału w seminarium zaproszeni są przede wszystkim przedstawiciele szkolnictwa formalnego (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne), młodzież i osoby z nią pracujące oraz m.in. przedstawiciele grup nieformalnych, organizacji pozarządowych, samorządów szkolnych i uczelnianych. Jedna organizacja/instytucja może być reprezentowana przez maksymalnie 2 osoby.

Zgłoszenia przyjmowane są do 23 kwietnia 2015 r. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Dodatkowe informacje na Europejskim Portalu Młodzieżowym.

stopka strony