News -

ETM w Kielcach: spotkanie na temat Erasmusa+

Nauczyciele ze szkół i przedszkoli oraz liderzy i pracownicy młodzieżowi mogą wziąć udział w regionalnym spotkaniu informacyjnym poświęconym programowi Erasmus+.


Do udziału w seminarium zaproszeni są również przedstawiciele grup nieformalnych oraz osoby zajmujące się kształceniem zawodowym (szkoły i ośrodki nauki).

Program spotkania obejmuje m.in. omówienie struktury programu Erasmus+ z podziałem na sektory i akcje, przybliżenie zasad poszukiwania partnerów do realizacji projektów oraz formalnych i jakościowych kryteriów oceny wniosków. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 22 kwietnia 2015 r. Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres erasmus2015mlodzi@gmail.com.

Dodatkowe informacje na Europejskim Portalu Młodzieżowym.

stopka strony