News -

eTwinning: nowe możliwości!

Zespół Programu eTwinning uruchomił pilotażowy program „eTwinning krajowy”. Nauczyciele, którzy nie są pewni swojej znajomości języka obcego, będą mogli zakładać i realizować projekty z innymi polskimi szkołami.


eTwinning to program UE wspierający współpracę szkół podstawowych i średnich w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych. Stanowi on integralną część programu eLearning i został oficjalnie zainaugurowany przez Komisję Europejską na początku 2005 r. „eTwinning krajowy” ma być uzupełnieniem tego przedsięwzięcia – umożliwi realizację wspólnych inicjatyw w granicach Polski. Może to być atrakcyjna oferta dla nauczycieli nie władających obcym językiem w wystarczającym stopniu.

Dzięki udziałowi w nowej inicjatywie nauczyciele będą mieli okazję poznać metody współpracy ze szkołą partnerską, wypróbować platformę eTwinning Desktop (czyli Pulpit nauczyciela) oraz TwinSpace - platformę do realizacji projektu. Pozwoli im to na zdobywanie i doskonalenie kompetencji cyfrowych, a w przyszłości ułatwi podjęcie decyzji o zaangażowaniu się w projekty międzynarodowe.

Dodatkowe informacje na stronie www.etwinning.pl.

stopka strony