News -

Eurobarometr: zmiany klimatyczne

Aż 70% Polaków uważa, że zmiany klimatyczne są bardzo poważnym problemem.


Odsetek osób, które uważają, że zmiany klimatu to najpoważniejszy problem zagrażający światu, nadal sytuuje się poniżej średniej europejskiej, ale od 2017 roku odnotowano w tym względzie wzrost o dziewięć punktów procentowych.
Respondenci najczęściej starają się zmniejszać ilość odpadów i je segregować (56%), najmniej osób decyduje się z kolei na zakup samochodu elektrycznego.

Raport dostępny jest tutaj

stopka strony