News -

Eurodesk o prezydencji

Siedem lat po wejściu Polski do Unii Europejskiej nasz kraj staje na czele jednego z jej najważniejszych organów - Rady Unii Europejskiej. Wydana przez Eurodesk Polska publikacja "Oczy na Warszawę" informuje o tym, co z tego wynika dla młodzieży


Gazetka omawia najważniejsze z punktu widzenia młodzieży priorytety polskiej prezydencji: 1) mobilność i wsparcie dla edukacji, 2) współpraca z krajami Europy Wschodniej i Kaukazu, 3) tańszy roaming i ułatwienia w handlu elektronicznym, 4) działania na rzecz młodych rodziców, 5) sport bez dopingu i korupcji. Priorytety te komentują eksperci i znawcy tematyki – urzędnicy, dziennikarz i przedstawiciel organizacji pozarządowej. W gazetce ponadto newsy i krótki alfabetyczny przewodnik prezydencji – dla początkujących. Papierowa wersja gazetki „Oczy na Warszawę” dostępna jest w regionalnych i lokalnych punktach Eurodesk Polska . Otrzymają ją również odbiorcy kwartalnika FRSE „Europa dla Aktywnych” .
stopka strony