News -

Eurodesk podsumował dokonania

W sieci i na papierze dostępna jest już najnowsza publikacja Eurodesku opisująca działalność sieci w ubiegłym roku.


Jak wynika z raportu, w 2013 r. Eurodesk zajmował się przede wszystkim dostarczaniem młodym ludziom informacji na temat możliwości edukacyjnych i zawodowych w Europie, promując w ten sposób mobilność młodzieży. Informacje przekazywanie były poprzez współpracujące podmioty, w trakcie różnego rodzaju wydarzeń oraz w publikacjach drukowanych i internetowych.

Papierowa wersja raportu dostępna jest w Krajowym Biurze Eurodesk Polska. Wersję elektroniczną można pobrać z Issuu.com.

stopka strony