Eurodesk szuka ambasadorów!

Chcesz prowadzić lekcje i warsztaty dla młodzieży? Zostań ambasadorem Eurodesk Polska! Poznasz atrakcyjne metody dydaktyczne, otrzymasz dostęp do unikalnych zasobów i nowoczesnych narzędzi, zyskasz możliwość wymiany doświadczeń z konsultantami i ambasadorami naszej sieci z całej Polski.  


Eurolekcje, warsztaty i gry to sztandarowa oferta informacyjno-edukacyjna Eurodesk Polska dla młodzieży. Prowadzą je konsultanci punktów informacyjnych oraz Ambasadorzy Eurodesk Polska, czyli osoby które – z pasją i bezinteresownie – chcą przybliżać młodym ludziom takie zagadnienia jak mobilność międzynarodowa, realizacja projektów młodzieżowych, możliwości współpracy z rówieśnikami z innych krajów czy zdobywanie międzynarodowych doświadczeń. 

Za prowadzenie lekcji ambasadorzy nie otrzymują wynagrodzenia. Wsparcie Krajowego Biura Eurodesk Polska ma charakter merytoryczny i organizacyjny. Prowadzącym lekcje oferujemy nieodpłatne szkolenia, materiały dydaktyczne, dostęp do narzędzi, wsparcie informacyjno-promocyjne. Natomiast najważniejszym obowiązkiem ambasadorów jest gromadzenie i przekazywanie informacji zwrotnej na temat przeprowadzonych lekcji i warsztatów. 

Wyboru ambasadorów dokona Krajowe Biuro Eurodesk Polska na podstawie ankiet aplikacyjnych. Wyłonione osoby zostaną zaproszone na bezpłatne szkolenie z zagadnień poruszanych w czasie lekcji, prowadzenia zajęć oraz narzędzi Eurodesku, które odbędzie się w dniach 18-21 października 2022 r. w Warszawie.

Termin wypełniania ankiet aplikacyjnych: 3 października.

W pierwszej kolejności do współpracy zapraszamy osoby posiadające doświadczenie w pracy z młodzieżą i prowadzeniu zajęć edukacyjnych – nauczycieli, trenerów, pracowników młodzieżowych. 

Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji “O nas” → „Zostań ambasadorem”.  

#eurolekcje,    #warsztaty,    #zostanambasadorem,    #rekrutacja,    #ambasadorzy

stopka strony