Eurodesk Polska zaprasza do sieci

Krajowe Biuro Eurodesk Polska poszukuje organizacji, instytucji i placówek zainteresowanych przystąpieniem do sieci Eurodesk Polska.


W pierwszej kolejności szukamy podmiotów z większych miast, w których nie ma punktów Eurodesku (Bydgoszcz, Częstochowa, Gorzów Wielkopolski, Koszalin, Wrocław, Wałbrzych, Płock). Mapka z organizacjami należącymi do sieci znajduje się na stronie Eurodesk Polska w zakładce Kontakt.

Współpraca w ramach Eurodesku ma - co do zasady - charakter bezgotówkowy. Organizacje i instytucje należące do sieci nie otrzymują od Krajowego Biura Eurodesk Polska środków finansowych. Co oferujemy? Nowoczesne narzędzia umożliwiające kontakt online z konsultantami Eurodesku z całej Europy, dostęp do unikalnych zasobów informacyjnych o tematyce europejskiej i młodzieżowej, nieodpłatne szkolenia i możliwość udziału w krajowych i międzynarodowych projektach informacyjnych, wysokiej jakości publikacje i materiały promocyjne, jedyne w swoim rodzaju know-how oraz możliwość zdobywania doświadczeń i zwiększania kompetencji. Zasady współpracy opisane są na naszej stronie w zakładce dołącz do sieci. A o tym, jaką wartość dla organizacji stanowi członkostwo w Eurodesk Polska można przeczytać w artykule podsumowującym przeprowadzoną jakiś czas temu kompleksową ewaluację sieci.

Czego oczekujemy w zamian? Przede wszystkim korzystania z naszej oferty. Udzielania informacji z wykorzystaniem narzędzi, zasobów informacyjnych i know-how Eurodesku, dostępności w godzinach otwarcia punktu, uczestnictwa w eurodeskowych wydarzeniach oraz zaangażowania w projekty informacyjne. Zasady współpracy w ramach Eurodesku reguluje porozumienie zawierane między organizacją prowadzącą punkt Eurodesku a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, w ramach której działa Krajowe Biuro Eurodesk Polska.

Sieć Eurodesku liczy ponad 1000 organizacji i instytucji z 36 krajów europejskich. W Polsce do sieci należy kilkadziesiąt organizacji lokalnych i regionalnych. Działalność Eurodesku wspiera – finansowo i merytorycznie – Komisja Europejska w ramach Programu „Erasmus+” oraz Ministerstwa: Edukacji Narodowej i Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Krajowym Biurem Eurodesku w Polsce zarządza Narodowa Agencja Programu „Erasmus+”, działająca w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Więcej informacji o Eurodesku znajduje się na eurodesk.pl w zakładce „O nas”.

Wszystkie organizacje i instytucje zainteresowane przystąpieniem do sieci i prowadzeniem punktu informacyjnego Eurodesk Polska proszone są o wypełnienie i przesłanie ankiety aplikacyjnej do 17 maja 2020 r.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi organizacjami. Ich przedstawiciele zostaną zaproszeni na czterodniowe szkolenie wprowadzające dla organizacji przystępujących do sieci Eurodesk Polska. Szkolenie odbędzie się w dniach 16-19 czerwca lub 15-18 września br. w Warszawie. Obecność na szkoleniu jest obowiązkowa. Od początku do końca.

Wawrzyniec Pater

Koordynator sieci Eurodesk Polska

#zapraszamydosieci    #rekrutacja    #ankietaaplikacyjna

stopka strony