News -

Eurodesk w Erasmusie+

Eurodesk przetrwał turbulencje związane ze zmianami w unijnych programach edukacyjnych i swoją misję będzie kontynuował przez najbliższe siedem lat. A jaka to misja? Przypomnijmy, a przy okazji sprawdźmy, jak się sprawy miały w minionym roku.


Eurodesk przetrwał turbulencje związane ze zmianami w unijnych programach edukacyjnych i swoją misję będzie kontynuował przez najbliższe siedem lat. A jaka to misja? Przypomnijmy, a przy okazji sprawdźmy, jak się sprawy miały w minionym roku.


Z politycznego punktu widzenia wygląda to tak: im młodzi ludzie bardziej aktywni tym dla Europy lepiej – taki unijny dogmat. Na aktywność młodzieży wpływa wiele czynników – programy dla młodzieży, nie tylko europejskie, także krajowe i międzynarodowe, struktury te aktywność umożliwiające, a także zrozumienie dla aspiracji młodzieży i polityczne wsparcie młodzieżowej aktywności, które w UE przybrało formę „usystematyzowanego dialogu”.


Na pewnym etapie swego rozwoju włodarze Unii Europejskiej zorientowali się jednak, że same pieniądze, struktury, a nawet zrozumienie i wsparcie polityczne nie wystarczą. Potrzebna jest jeszcze wysokiej jakości informacja. I tak - w połowie lat 90-tych ubiegłego stulecia – raczkujący i mało komu co mówiący projekt o nazwie Eurodesk specjalizujący się w informacji europejskiej dla młodzieży nabrał gwałtownego przyśpieszenia. Dziś obecny jest w 33 krajach, a o tym, że nie ma mowy o aktywności młodzieży bez informacji pisze co drugi unijny dokument na temat polityki młodzieżowej.
Misją Eurodesku jest informacja. Eurodesk i informacja (europejska dla młodzieży) to w zasadzie synonimy. Eurodesk gromadzi informacje, przetwarza informacje, aktualizuje informacje, udziela informacji, rozpowszechnia informacje… A w praktyce: prowadzimy bazę programów grantowych, organizacji, źródeł informacji, projektów młodzieżowych, odpowiadamy na pytania, piszemy newsy i artykuły, udzielamy informacji, wydajemy publikacje, opracowujemy i prowadzimy zajęcia dla młodzieży…


Do naszych grup docelowych – młodzieży i osób pracujących z młodzieżą - staramy się docierać na wszelkie sposoby, wszystkie możliwe w zasadzie: przez stronę internetową (435 tys odwiedzin na eurodesk.pl w roku 2013), media społecznościowe (2949 fanów na Facebooku), Europejski Portal Młodzieżowy (Eurodesk Polska jest na drugim miejscu w Europie pod względem ilości informacji opublikowanych), bezpośrednio (w 2013 r. – 564 eurolekcje i warsztaty dla 8000 uczestników), odpowiadamy na pytania (kilka tysięcy rocznie), wysyłamy elektroniczne newslettery „Eurokursor” (8518 odbiorców), publikacje dla młodzieży („Na biało”, „Altruista w Akcji”, „Studiowanie to wyzwanie”), i gazetę dla organizacji – „Europa dla Aktywnych”, wydawaną wspólnie z koleżankami i kolegami z innych programów Erasmusa+ (w 2013 r. ukazały się cztery numery o łącznym nakładzie 26500 egzemplarzy).


W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć o sieci Eurodesk Polska, do której należy blisko 80 organizacji z całej Polski (w Europie ponad 1300), dzięki której docieramy do najdalszych zakątków Polski i Europy.


Zmiana z „Młodzieży w działaniu”, której częścią był Eurodesk na Akcję 3. „Erasmusa+” nie powinna znacząco wpłynąć na działania Eurodesku w Polsce. Co nas czeka? Na pewno rozwój odnowionego Europejskiego Portalu Młodzieżowego, zarządzanie którym Komisja Europejska powierzyła Eurodeskowi. Trwają prace nad nową stroną Eurodesk Polska, w planach nowy newsletter , większe zaangażowanie w media społeczościowe oraz spektakularne powiększenie sieci, do której już w najbliższym czasie przystąpi kilkadziesiąt nowych organizacji. To efekt sojuszu Eurodesk Polska z Polska Radą Organizacji Młodzieżowych .


Wawrzyniec Pater, koordynator programu Eurodesk w Polsce

stopka strony