News -

Eurokasa dla kin?

Komisja Europejskiej chce w ramach inicjatywy „Creative Europe” wspierać kina pokazujące europejskie filmy. Europosłowie chcą poznać więcej szczegółów dotyczących tego pomysłu.


Komisja Europejskiej chce w ramach inicjatywy „Creative Europe” wspierać kina pokazujące europejskie filmy. Europosłowie chcą poznać więcej szczegółów dotyczących tego pomysłu.

Dofinansowanie z unijnych środków ma być jednym ze sposobów pobudzania rozwoju branży artystycznej i kulturalnej – taki jest cel programu „Creative Europe”. Członkowie Parlamentu Europejskiego, którzy debatowali nad tym pomysłem wstępnie uznali go za dobry – jednocześnie jednak uznali, że musi zostać uszczegółowiony.

Branża artystyczna to ważna część europejskiej gospodarki – odpowiada za 4,5 proc. PKB Unii, a pracę w niej znalazło 3,8 proc. mieszkańców wspólnoty.

Więcej informacji na stronie http://tinyurl.com/8yqbmhh
stopka strony