News -

Europa bardziej spójna

Europejczycy chętniej wzięliby udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, gdyby czołowe partie przedstawiły swoich kandydatów na nowego szefa Komisji Europejskiej. Tak wynika z najnowszych badań Eurobarometru.
Rezultaty ankiety pokazują również, że coraz większa liczba Europejczyków czuje się zarówno obywatelami UE, jak i swoich krajów ojczystych. Prawie połowa (49 proc.) respondentów czuje się zakorzeniona zarówno w europejskiej, jak i narodowej tożsamości (wzrost o 6 punktów procentowych w porównaniu z badaniem z czerwca 2012 r.). 72 proc. badanych twierdzi, że to, co łączy Europejczyków jest silniejsze od tego, co ich dzieli.

Ankietę przeprowadzono w czerwcu 2013 r., na pytania odpowiedziało 27 tys. osób z 28 krajów UE.

Więcej informacji na temat badania:
www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/00191b53ff/Eurobarometer.html?tab=2013_3
stopka strony