News -

Europa coraz mądrzejsza

Już prawie dwóch na pięciu Europejczyków w wieku od 30 do 34 to absolwenci studiów wyższych. Z badań Eurostatu wynika, że poziom wykształcenia mieszkańców Starego Kontynentu rośnie w szalonym tempie.


Jeszcze w 2002 r. we wspomnianej grupie wiekowej dyplomem ukończenia studiów mogło się pochwalić tylko 23,6 proc. mieszkańców UE. Przez ostatnich kilkanaście lat odsetek absolwentów szybciej wzrósł wśród kobiet (z 24,5 proc. w 2002 r. do 43,9 proc. w 2016 r.) niż wśród mężczyzn (z 22,6 proc. do 34,4 proc.). W przypadku pań wspomniany wskaźnik przekroczył już cel zapisany w strategii Europa 2020.

Dobrze idzie realizacja również innego celu zapisanego w tym dokumencie – chodzi o ograniczenie odsetka osób w wieku od 18 do 24 lat przedwcześnie kończących edukację i szkolenia. Wskaźnik ten spadł z 17 proc. w 2002 r. do 10,7 proc. w 2016 r. Sytuacja wśród kobiet wygląda lepiej niż wśród mężczyzn (odpowiednio: 9,2 proc. oraz 12,2 proc.). Zgodnie z planem, do 2020 r. odsetek osób przedwcześnie kończących edukację lub szkolenia powinien spaść poniżej 10 proc.
    
Dodatkowe informacje na stronie Eurostatu.

stopka strony