News -

Europa czeka na nowe programy

Komisja Europejska opublikowała wyniki konsultacji na temat nowej generacji unijnych programów edukacyjnych i młodzieżowych, które wystartować mają w roku 2014.


Komisja Europejska opublikowała wyniki konsultacji na temat nowej generacji unijnych programów edukacyjnych i młodzieżowych, które mają wystartować w roku 2014. Konsultacje trwały od września do listopada 2010 r. – swoje oczekiwania wobec decydentów z Brukseli mógł wyrazić każdy zainteresowany. W sumie do Komisji Europejskiej trafiło – przez internet i pocztą – 8700 opinii. Większość ich autorów pochodzi z Europy i aktywnie uczestniczy w realizacji obecnie działających programów.

Rezultaty konsultacji zostaną wzięte pod uwagę przy pracach nad nową generacją unijnych inicjatyw – ich szczegóły poznamy już jesienią. Wcześniej – pod koniec czerwca – znany będzie budżet UE na okres po roku 2013.

Analizę opinii nadesłanych w ramach konsultacji znaleźć można pod adresem

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/llp/report_en.pdf (program „Uczenie się przez całe życie”),

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/yia/report_en.pdf (program „Młodzież w działaniu”)

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/higher/report_en.pdf (program Erasmus Mundus)
stopka strony