News -

Europa czeka na Twoją opinię

Zgodnie z zasadą „nic o nas bez nas” zachęcamy do udziału w konkursie, w którym Twoje zdanie będzie się liczyć się najbardziej. Wyraź swoją opinię i zgarnij atrakcyjne nagrody!


Wybierz problem i napisz, co o nim sądzisz - takie jest zadanie uczestników konkursu organizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i Narodową Agencję Programu "Młodzież w działaniu".

Konkurs to element tzw. usystematyzowanego dialogu – organizowanych przez UE konsultacji pomiędzy europejskimi decydentami a młodzieżą i organizacjami ją reprezentującymi. Rozpoczęta niedawno druga runda tych konsultacji dotyczy udziału młodych ludzi w wyborach oraz wspierania kreatywności i innowacyjności w organizacjach młodzieżowych.

Zadaniem uczestników rywalizacji jest przedstawienie w wybranej formie swojego zdania na jeden z trzech poniższych tematów:
1. Przejdźmy od słów do czynów. Namów ziomala do działania! - czyli jak sprawić aby młodzież była bardziej aktywna społecznie.
2. 16-latek idzie na wybory. Decyzja słuszna czy kontrowersyjna? - czyli głos w dyskusji, czy 16-latkowie powinni mieć uprawnienia do głosowania w wyborach.
3. Wsparcie dla aktywnych – jakich programów edukacyjnych potrzebuje młodzież? - czyli jak powinien funkcjonować przyszły program unijnych grantów dla młodzieży.

Uczestnicy mogą wyrazić swoją opinię w formie pisemnej (wywiad, felieton, reportaż - maksymalnie 2500 znaków) lub elektronicznej (blog internetowy, film z wywiadem lub reportażem, nie dłuższy niż 3 minuty). Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: od 13 do 18 lat oraz od 19 do 30 lat.

Prace wraz z oświadczeniem należy przesłać do 2 lutego 2012 na adres dialog@frse.org.pl. Kto nie ma czasu wziąć udziału w konkursie, ale chciałby wyrazić swoje zdanie, może wypełnić internetowe ankiety: pierwsza z nich dotyczy uczestnictwa 16-latków w wyborach, druga - kreatywności i innowacyjności młodych ludzi. Więcej informacji o konkursie na stronie:
www.mlodziez.org.pl/aktualnosci-programowe/wyraz-swoja-opinie-i-zgarnij-fajne-nagrody
stopka strony