News -

Europa dla Obywateli - nabór wniosków

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych przez ośrodki badające europejski porządek publiczny i organizacje społeczeństwa obywatelskiego w ramach programu „Europa dla obywateli”.
Celem programu jest zwiększenie zaufania obywateli do Unii Europejskiej, jej historii i różnorodności, rozwijanie europejskiej tożsamości, a także poprawa warunków uczestnictwa mieszkańców UE w życiu społecznym i demokratycznym.

Wśród priotytetów programu na rok 2014 znalazły się Europejska pamięć oraz Zaangażowanie w życie demokratyczne i uczestnictwo obywateli. W pierwszej kategorii wnioski składać mogą organizacje działające na rzecz budowy europejskiej świadomości historycznej oraz ośrodki badające europejski porządek publiczny (think tanki). Druga kategoria przeznaczona jest dla wspomnianych ośrodków oraz paneuropejskich sieci organizacji.

Wnioskodawcy powinni również:
- działać w formule non-profit;
- odgrywać aktywną rolę w dziedzinie rozwijania obywatelstwa europejskiego;
- istnieć od co najmniej czterech lat;
- spełniać warunki dotyczące skali prowadzonej działalności.

Wsparcie projektów realizujących wymienione cele udzielane będzie w postaci grantów wypłacanych w ramach 4-letniej umowy partnerstwa (lata 2014-2017), zawartej między organizacją wnioskującą a Europejską Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Termin przyjmowania wniosków mija 20 grudnia 2013 r.

Więcej szczegółów na stronie:
http://ec.europa.eu/citizenship/news-events/news/06112013_callforproposals_en.htm
stopka strony