News -

Europa dla obywateli - spotkanie w Białymstoku

Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli" zaprasza na bezpłatne szkolenie poświęcone zasadom składania wniosków w programie. Spotkanie odbędzie się 6 października w Centrum im. Zamenhofa.


Zaproszenie skierowane jest do przedstawicieli NGO, samorządów i innych organizacji i instytucji działających na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i pamięci europejskiej. Celem szkolenia będzie przybliżenie osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie UE "Europa dla obywateli". 

Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się:
• na jakie działania społeczne, edukacyjne i kulturalne można otrzymać dofinansowanie,
• na co zwrócić uwagę przy tworzeniu projektu i pisaniu wniosku,
• o dobrych praktykach w projektach, które otrzymały dofinansowanie,
• o sposobach pozyskiwania partnerów do projektów.

"Europa dla obywateli" to program UE wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne podmioty działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, organizator zapewnia materiały na temat programu i catering.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego.

stopka strony