News -

Europa Nostra Awards 2017

Tylko do 1 października można zgłaszać kandydatury do nagrody promującej najlepsze projekty związane z zachowaniem i promocją europejskiego dziedzictwa kulturowego.


Szanse na zdobycie wyróżnienia mają przedsięwzięcia związane z konserwacją (zachowaniem) dziedzictwa kulturowego, zarządzaniem nim oraz badaniami, edukacją i promocją. Celem nagrody jest uświadomienie Europejczykom, że kulturowa spuścizna Starego Kontynentu jest ważnym źródłem siły jego gospodarki i społeczeństw.

Nagrodę Europa Nostra otrzymuje co roku do 30 wyjątkowych przedsięwzięć, z czego nie więcej niż siedem ma szansę na Grand Prix. Regulamin przewiduje też przyznanie nagrody publiczności – o tym, kto będzie jej laureatem, zdecydują internauci.

Wszyscy laureaci otrzymają certyfikaty, zdobywcy Grand Prix – po 10 tys. euro.

W 2013 r. wśród nagrodzonych znalazł się Bartosz M. Walczak – łódzki naukowiec, który opisał zespoły fabryczno-mieszkalne w europejskim przemyśle włókienniczym w latach 1771-1914.

Termin nadsyłania propozycji mija 1 października 2016 r.

Więcej informacji na stronie Europa Nostra.

stopka strony