News -

Europa potrzebuje twoich pomysłów!

W związku z przyszłorocznym European Youth Event Parlament Europejski uruchomił internetową platformę, za pośrednictwem której młodzi ludzie mogą proponować rozwiązania najbardziej palących europejskich problemów.


Pomysły rozwiązań zgłaszać można w pięciu kategoriach: 
- Praca na rzecz silniejszej Europy;
- Jak radzić sobie w niespokojnych czasach;
- Jak chronić naszą planetę;
- Eurowybory 2019: jak poprawić frekwencję wśrod młodych
- Sprawiedliwość społeczna.

Propozycje, które uzyskają najwięcej głosów, staną się tematami dyskusji podczas przyszłorocznego European Youth Event oraz zostaną opisane w pokonferencyjnym raporcie, który jesienią 2018 roku trafi do rąk europarlamantarzystów. 

Platforma dostępna jest pod adresem: https://www.europeanyouthideas.eu

stopka strony