News -

Europa: pracy po łokcie

Eurostat opublikował bardzo pozytywne dane na temat europejskiego rynku pracy. Wskaźnik zatrudnienia w UE w 2016 r. sięgnął 71,1 proc. - jest więc wyższy niż w rekordowym do tej pory roku 2008.


Obliczając poziom zatrudnienia, europejskie biuro statystyczne brało pod uwagę osoby w wieku od 20 do 64 lat. Zgodnie ze strategią Europa 2020, pod koniec obecnej dekady wspomniany wskaźnik sięgnąć ma 75 proc. Każdemu krajowi wyznaczono jednak inne cele cząstkowe, biorąc pod uwagę sytuację, w jakiej się znajduje.

Wzrost wskaźnika zatrudnienia obserwowany jest zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Wśród panów pracę ma 76,9 proc. (w 2015 r. - 75,9 proc., w 2008 r. - 77,8 proc.), a wśród pań 65,3 proc.

Co ważne, stale rośnie poziom zatrudnienia wśród osób w wieku od 55 do 64 lat. W 2002 r. wynosił 38,4 proc., obecnie sięga 55,3 proc. Pozostawanie osób w dojrzałym wieku na rynku pracy jest jednym z celów strategii Europa 2020.
     
Szczegółowe informacje na stronie Eurostatu.

stopka strony