News -

Europa wobec straconego pokolenia

Jak Unia Europejska radzi sobie z problemem młodzieży, która nie pracuje, nie uczy się ani nie szkoli? Odpowiedź na to pytanie znaleźć można w raporcie opublikowanym przez Eurofund.


Jak Unia Europejska radzi sobie z problemem młodzieży, która nie pracuje, nie uczy się ani nie szkoli? Odpowiedź na to pytanie znaleźć można w raporcie opublikowanym przez Eurofound.

Z publikacji wynika, że gospodarcze koszty związane z problemem nieuczącej się i niepracującej młodzieży (NEETs) mogą sięgnąć 153 miliardów euro. Do tego należałoby doliczyć niemożliwe dziś do oszacowania koszty społeczne, wiążące się z biernością młodych ludzi. Skala bezrobocia w Europie w tej grupie społecznej stała się w ostatnich miesiącach rekordowo wysoka, przez co do grona NEETs można już zaliczyć aż 14 milionów osób.

Raport Eurofound zaprezentowano w trakcie konferencji w sprawie priorytetów polityki zatrudnienia, która odbyła się w Nikozji pod hasłem „Rozwijanie strategii stabilnego zatrudnienia dla młodzieży w erze finansowych wyrzeczeń”.

Więcej o publikacji na stronie:
www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1254.htm
stopka strony