News -

Europa zmienia Warszawę

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa zaprasza uczniów warszawskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie fotograficznym.


Zadaniem uczestników jest ukazanie pozytywnego wpływu projektów realizowanych ze środków unijnych na rozwój stolicy. Przesłane prace mogą przedstawiać zarówno korzyści odnoszone przez konkretne instytucje, jak również inwestycje wpływające na jakość życia wszystkich mieszkańców Warszawy. Prace oceniane będą pod kątem jakości wykonania i oryginalnego ujęcia tematu.

Do zdjęcia należy dołączyć informację, gdzie i kiedy zostało wykonane, a także jakiego projektu lub inwestycji dotyczy (informacje te muszą być zawarte w formularzu konkursowym). Zdjęcie może być wykonane w dowolnej technice aparatem lub telefonem komórkowym.

Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie trzy fotografie. Zdjęcia powinny zostać dostarczone w formie odbitek na papierze fotograficznym w formacie 15cm x 21 cm, a także w wersji cyfrowej w formacie „jpg” w najlepszej możliwej jakości kompresji i rozmiarze nie mniejszym niż 3 MB, a także nie mniejszym niż 3000 px na dłuższym boku.

Zdjęcia wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać w terminie do 12 czerwca 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa (z dopiskiem Konkurs fotograficzny – „Europa zmienia Warszawę”).

Dodatkowe informacje na stronie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa.

stopka strony