News -

Europarlament za wspieraniem wolontariatu

100 milionów Europejczyków angażuje się w wolontariat, tworząc w ten sposób 5 proc. europejskiego PKB. Takie są wnioski z raportu przygotowanego przez włoskiego posła do Parlamentu Europejskiego Marco Scurrię.


100 milionów Europejczyków angażuje się w wolontariat, tworząc w ten sposób 5 proc. europejskiego PKB. Takie są wnioski z raportu przygotowanego przez włoskiego posła do Parlamentu Europejskiego Marco Scurrię.

Scurria wzywa do usuwania barier utrudniających rozwój wolontariatu. Wśród nich wymienia biurokrację i słabą znajomość języków obcych. Proponuje też konkretne rozwiązania w celu wsparcia wolontariatu - m.in. stworzenie unijnego portalu poświęconego tej tematyce (z częścią poświęconą wolontariatowi międzynarodowemu) oraz wdrożenie Europejskiego Paszportu Umiejętności, który dokumentowałby doświadczenie zdobyte w trakcie bezinteresownej pracy.

Włoski deputowany apeluje również o wsparcie dla tworzenia Europejskiego Ochotniczego Korpusu Pomocy Humanitarnej.

Więcej o raporcie na stronie:
www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/content/20120608STO46472/html/Removing-barriers-to-cross-border-volunteering
stopka strony