Europarlamentarzyści na rzecz młodzieży

Członkowie Parlamentu Europejskiego apelują do UE i państw członkowskich o wsparcie finansowe, które pomoże załagodzić skutki pandemii odczuwalne przez młodych ludzi i środowiska sportowe, a także „zapobiegnie gorzkiemu rozczarowaniu dla przyszłych pokoleń”.


Wśród postulatów europosłów znajduje się m.in. konieczność tworzenia nowych miejsc pracy i utrzymywania starych, a także tworzenie programów podnoszących umiejętności i umożliwiających przekwalifikowanie.

Członkowie PE podkreślają również, że pandemia negatywnie wpływa na zdrowie psychiczne młodych ludzi, zwiększając niepokój i strach. Z tego powodu wzywają do zwrócenia szczególnej uwagi na ochronę grup szczególnie narażonych na wykluczenie, takich jak niepełnosprawni młodzi ludzie, mieszkającymi na obszarach wiejskich, młodzi imigranci oraz młodzież LGTBIQ+.

Posłowie zwracają się także o wsparcie odbudowy sektora sportowego oraz opracowanie krótko- i długoterminowych środków mających na celu pomoc sektorowi w radzeniu sobie z pandemią w nadchodzącym planie prac UE w dziedzinie sportu (2021-2024).

Więcej informacji

#parlament    #ue    #koronawirus    #wsparcie

stopka strony