News -

Europejczycy nie chcą zmiany czasu

84 proc. uczestników zorganizowanych przez Komisję Europejską konsultacji społecznych opowiedziało się za zlikwidowaniem przeprowadzanej co pół roku w Europie zmiany czasu.


Konsultacje prowadzono przy pomocy ankiety internetowej, której celem było zebranie opinii obywateli UE na temat ich doświadczeń związanych z przechodzeniem z czasu zimowego na czas letni i z czasu letniego na czas zimowy lub ich preferencji w stosunku do rozwiązań alternatywnych (tj. utrzymania aktualnych ustaleń lub ich zniesienia w całej UE).

84% respondentów opowiedziało się za zlikwidowaniem przeprowadzanej co pół roku w Europie zmiany czasu, a ponad trzy czwarte (76%) uznało przechodzenie z czasu letniego na czas zimowy i z zimowego na letni za doświadczenie "bardzo negatywne" lub "negatywne". Zdaniem uczestników konsultacji za zniesieniem zmiany czasu przemawiają względy związane z negatywnym wpływem na zdrowie, wypadkami drogowymi lub brakiem oszczędności energii.

Konsultacje trwały od 4 lipca do 16 sierpnia 2018 r. Wzięło w nich udział 4,6 mln Europejczyków ze wszystkich 28 państw członkowskich – najwięcej w historii konsultacji publicznych Komisji. 

Komisja przedstawi teraz Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek mający na celu zmianę obecnych ustaleń dotyczących zmiany czasu.

Więcej informacji 

 

stopka strony