News -

Europejczycy o skuteczności edukacji

Prawie co czwarty obywatel UE twierdzi, że w trakcie edukacji i szkoleń nie zdobył umiejętności, które pozwoliłyby mu na podjęcie pracy zgodnej z kwalifikacjami.


Z nowego raportu Eurobarometru wynika również, że ponad połowa respodentów sądzi, iż ich kwalifikacje zostałyby uznane za granicą. Jednocześnie 6 proc. ankietowanych przyznaje, że nie mogło podjąć pracy lub nauki w innym kraju przez problemy z uznawalnością lub wskutek braku wiedzy na ten temat.

Jak wynika z innej ankiety, przeprowadzonej w internecie przez Komisję Europejską, obywatele Unii zdecydowanie popierają plany uproszczenia narzędzi i procedur uznawania umiejętności i kwalifikacji, tak by były łatwiejsze do stosowania i w większym stopniu uwzględniały potrzeby uczniów, studentów, pracowników i pracodawców. Zdaniem ankietowanych, na etapie edukacji i szkoleń większe znaczenie powinny mieć treści przekazywane słuchaczom, a nie liczba godzin przeznaczonych na zajęcia.

Badanie Eurobarometru zrealizowano w dniach od 26 kwietnia do 11 maja, wzięło w nim udział 28 tys. Europejczyków.

Więcej informacji na stronie:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_417_en.pdf

stopka strony