News -

Europejczycy o zmianach klimatu

Mieszkańców Unii Europejskiej niepokoją zmiany klimatyczne


Mieszkańców Unii Europejskiej są zaniepokojeni zmianami klimatycznymi. Wierzą, że walka z nimi może pobudzić wzrost gospodarczy Wspólnoty. Takie są wyniki ankiet przeprowadzonych przez Eurobarometr. Większość Europejczyków twierdzi, że przemysł, rządy państw członkowskich, władze Unii, ale i sami jej obywatele robią zbyt mało na rzecz powstrzymania zmian klimatu. Badanie na zlecenie Komisji Europejskiej przeprowadzono w sierpniu i wrześniu 2009 roku w 27 krajach członkowskich UE. Więcej na jego temat na stronie http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_322_en.pdf
stopka strony